Tải về driver cho Notebook Lenovo ThinkCentre S50 (type 8088) Windows Vista 64-bit

Nếu bạn có một Lenovo Notebook ThinkCentre S50 (type 8088) bạn có thể tải về (Italian) Rescue and Recovery 4.­23 cho Windows Vista 64-bit driver trên trang này.

Windows Vista 64-bit (Italian) Rescue and Recovery 4.­23 driver cho Notebook Lenovo ThinkCentre S50 (type 8088) được xem 131 lần và được tải về 0 lần.

Sản phẩm: ThinkCentre S50 (type 8088)

Hãng: Lenovo Notebooks

Phiên bản: 4.­23

Kích thước file: 338.38 Mb

Phát hành: 2011.03.04

Loại lưu trữ : INSTALLSHIELD

Loại driver : (Italian) Rescue and Recovery 4.­23

  Chờ 60 Giây

Lenovo ThinkCentre S50 (type 8088) (Italian) Rescue and Recovery 4.­23 cho các hệ thống khác:

Các loại Notebook Lenovo ThinkCentre S50 (type 8088) driver và phần mềm khác: